Fizjoterapia kręgosłupa

Bóle pleców to uciążliwy problem, dotykający prawie każdego z nas. Jak wynika z badań z bólami odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa zmaga się przynajmniej raz w życiu około 80% osób. Gdyby wziąć pod uwagę także dolegliwości okolicy szyjnej, objawiające się często migrenami czy bólami między łopatkami, wynik będzie zapewne jeszcze wyższy. Bóle pleców mogą powodować takie stany jak lęk czy depresja, sprzyjać bezsenności, wzrostowi napięcia mięśniowego, a w efekcie ograniczeniu zakresu ruchów. Jednym słowem: powodują obniżenie jakości życia. Czasem zaniedbana dolegliwość przechodzi w przewlekły problem, skutkujący niezdolnością do pracy. Odpowiednia profilaktyka często zapobiega tym dolegliwością, terapia natomiast pozwala bardzo często uporać się z bólem.
Metoda McKenzie - Diagnostyka według tej metody pozwala trafnie ocenić przyczyny dolegliwości bólowych kręgosłupa. Terapia wyróżnia się brakiem jakiego kol wiek bólu podczas terapii. Sam pacjent pokierowany przez terapeutę swoją generowaną siłą oddziałuję mechaniczne na kręgosłup. Celem tej terapii jest nie tylko ograniczenie lub zlikwidowanie objawów bólowych, ale przywrócenie możliwie pełnej funkcji strukturom generującym ból, oraz zabezpieczenie przed nawrotami dolegliwości. U pacjentów leczonych zgodnie z zasadami metody, odsetek osób z nawrotem dolegliwości jest stosunkowo mniejszy niż u pacjentów, u których stosowano inne metody leczenia oparte na dozowaniu bodźców mechanicznych.

AI Website Maker