Fizjoterapia neurologiczna

PNF - torowanie nerwowo - mięśniowe

Terapia ta skierowana jest do pacjentów z problemami:
• neurologicznymi: m. in. udary, SM-stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroby móżdżku, urazy rdzenia kręgowego, urazy mózgowo-czaszkowe.
• ortopedycznymi: zwichnięcia i skręcenia stawów, endoproteza stawów kolanowych, barkowych, biodrowych, rekonstrukcja ACL, kontuzje sportowe.
Terapia wykorzystywana jest również w wadach postawy i skoliozach. Metoda posiada własną filozofie i zasady pracy z pacjentem. Nadrzędnym celem terapii jest praca nad funkcją, którą wykorzystujemy w życiu codziennym. Zależnie od tego z jakim problemem zgłasza się pacjent. Metoda opiera się na anatomicznej budowie człowieka, wykorzystuje się ruchy naturalne, które przebiegają trójpłaszczyznowo czyli zbliżone są do aktywności wykonywanej przez pacjentów codziennie. Chory jest partnerem fizjoterapeuty w terapii, określa on zakres oraz granice działania. Terapeuta tej metody jest doradcą, wpływa to na pozytywne nastawienie i motywacje pacjenta.

Free AI Website Maker