Fizjoterapia

Przebieg terapii

Wywiad podmiotowy

Pomaga w określeniu przyczyny dolegliwości. Jest punktem wyjścia do terapii, określa potrzebę ewentualnych badań dodatkowych (RTG, MR, USG)

Zaplanowanie terapii 

Określenie i omówienie celu leczenia oraz harmonogramu spotkań. Dobranie metod fizjoterapeutycznych do potrzeb pacjenta.

Edukacja

Pacjent otrzymuje komplet informacji na temat przyczyny powstania dolegliwości, ewentualnych popełnionych błędów w codziennym funkcjonowaniu oraz jak sobie z nimi radzić.

Rehabilitacja

Wykorzystanie terapii manualnej, osteopatii, masażu tkanek głębokich, terapii powięziowej w celu zniwelowania przyczyny dolegliwości.

Utrwalenie efektu

Po przeprowadzonej terapii, pacjent otrzymuje zestaw ćwiczeń.

Best AI Website Maker